Какво е utm таг и за какво ни трябва?

October 9, 2015 |Категория: Adwise,| Няма коментари |

Тагове:

Google,

tag,

url,

utm,

таг,

Utm таговете представляват добавки (параметри) към url-a, които се използват за обмен на допълнителна информация, без да променят основното му предназначение – да сочи към даден интернет ресурс (най-често Интернет страница).

За да разберете как работи и да можете да го използвате най-добре, трябва да знаете как Google Analytics събира информация откъде идва трафикът.

1. Стандартния метод е да бъде прочетено съдържанието на служебните полета, (http header fields), които съдържат информация например откъде идва трафикът (http referer), език на браузъра, гео-локация и много друга полезна информация. Тази информация се появява във Вашия Google Analytics профил и може да бъде изполвана за различни анализи.

От Ваша страна не се налага да правите нищо, за да може информацията да бъде изпратена и достъпна в Analytics. За съжаление, когато използвате рекламни платформи, например AdWise, а и в много други случаи, потребителят бива прехвърлен многократно през различни вътрешни системи, за да може коректно да се изпълнят всички операции по таксуване и отчитане на трафика.

Този процес често води до пълно или частично загубване на важна информация от служебните полета, което на свой ред води до непълни и/или неточни трафични данни в Google Analytics.

За да могат да бъдат преодоляни ограниченията на стандартния метод, Google предлага алтернативен и по-надежден метод:

2. Добавяне на параметри към Вашия целеви url.

Това е начин да кажете на Google да не използва http хедърите за пренос на най-важната Ви информация, а да я чете от самия url. Тъй като при редиректите този url не се манипулира, то крайният резулат ще бъде много по-надежден пренос на данните.

Ето как изглежда един тагнат url: http://www.abv.bg/?utm_source=adwise&utm_medium=cpc&utm_content=Kampania_1&utm_campaign=Esen_2015

Знакът «?» обозначава началото на блока с параметри в url.

Отделните полета са разделени със знака «&».

С цел максимална лекота при работа с инструмента, Google поддържа преноса на шест от най-важните полета:

 

  • Website URL – Задължително поле. Въвежда се целевия Ви url, до който искате да води рекламната Ви кампания
  • Campaign Source – Задължително поле. Показва източника на трафика. Тук може да напишете AdWise, за да следите лесно трафика от нашата платформа. Други примерни стойности са: google, citysearch, newsletter4).
  • Campaign Medium – Задължително поле. Използваме го за да обозначим вида на трафика. За платформата на AdWise това ще бъде cpc, тъй като ние таксуваме клиентите с цена на клик. Други възможни стойности на полето са: cpm (ако купувате реклама на 1000 импресии), email (ако трафикът идва от рекламен бюлетин) и т.н.
  • Campaign Term – Незадължително поле. може да използвате това поле за да обозначите използваните ключови думи. Тъй като в платформата на AdWise имате възможност да изполвате много ключови думи наведнъж, най-добрата ни препоръка е да създадете няколко реклами групи в рамките на една кампания, всяка от които с различни набори ключови думи, които да подавате като стойност на този параметър.
  • Campaign Content – Незадължително поле. Може да го използвате, за да обозначите вида на рекламите – текстови, динамични или статични банери. Примери за използването му са: text; static_banner_300x250; html5_300x600.
  • Campaign Name – Задължително поле, съдържащо името на кампанията Ви. Може да подберете всякакво име, което е удобно за Вас и което ще Ви помогне да обозначите всяка кампания и да я намерите в Google Analytics. Примери за изполване: summer_promo; lqtna_kampaniq; 20_procenta_otstapka_GSM_Samsung

Utm таговете се създават от специален инструмент – Google URL Builder. В него слагате Вашия линк (целевия URL), а URL Builder „закача“ необходимите тагове, които изпращат информацията за посещенията на сайта Ви директно към Вашия Google Analytics акаунт.

При добавяне на стойности на параметрите препоръчваме да използвате латиница и да избягвате използване на служебни символи, като интервал, процент. URL Builder ще приеме и подобни символи, но ще ги прекодира (т.нар. url encoding).

Ето как би изглеждал такъв примерен url, в който е използвана кирилица и служебни символи:

www.abv.bg/?utm_source=%D0%90%D0%B4%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D0%B7&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B8%201&utm_content=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%20300%D1%85250&utm_campaign=%D0%9B%D1%8F%D1%82%D0%BE%202015

Този url е генериран със следните стойности на полетата:

Website URL = www.abv.bg

Campaign Source = АдУайз

Campaign Medium = cpc

Campaign Term = Ключови думи 1

Campaign Content = Банер 300х250

Campaign Name = Лято 2015

 Както лесно може да се уверите, той е труден за четене и копиране, което увеличава шанса от грешки.

Сподели Публикацията:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *