Реална цена на клик и максимална цена на клик. Как да я определя?

Когато създавате своята рекламна кампания в Adwise за първи път, могат да възникнат въпроси за терминологията, използвана в сайта, касаеща цените за клик.

Ето кратки пояснения:

Какво е максимална цена на клик?

Това е максималната цена, която рекламодателят е готов да плати, ако някой кликне върху обявата.
Максималната цена на клик не може да бъде по–ниска от 0,10 лв. за текстова реклама и 0,25 лв. за банер реклама и може да бъде коригирана по всяко време на кампанията.

Какво е реална цена на клик?

Реалната цена на клик, която рекламодателят заплаща, може да варира от 0,01 лв. до посочената от него максимална цена на клик.

Всеки рекламодател или издател може сам да определи максималната цена за клик, която е готов да плати. Както и дневния бюджет, в който да се вмести. Добре е сумата да е разумна – между 10 и 50 лв. на ден, за да има реален шанс бюджетът да бъде изразходван, а рекламата показана на потенциалните  клиенти.

Сподели Публикацията:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *