Tag Archives: ефективна реклама

Реална цена на клик и максимална цена на клик. Как да я определя?

Когато създавате своята рекламна кампания в Adwise за първи път, могат да възникнат въпроси за терминологията, използвана в сайта, касаеща цените за клик.

Ето кратки пояснения:

Какво е максимална цена на клик?

Това е максималната цена, която рекламодателят е готов да плати, ако някой кликне върху обявата.
Максималната цена на клик не може да бъде по–ниска от 0,10 лв. за текстова реклама и 0,25 лв. за банер реклама и може да бъде коригирана по всяко време на кампанията.

Какво е реална цена на клик?

Реалната цена на клик, която рекламодателят заплаща, може да варира от 0,01 лв. до посочената от него максимална цена на клик.

Всеки рекламодател или издател може сам да определи максималната цена за клик, която е готов да плати. Както и дневния бюджет, в който да се вмести. Добре е сумата да е разумна – между 10 и 50 лв. на ден, за да има реален шанс бюджетът да бъде изразходван, а рекламата показана на потенциалните  клиенти.

Сподели Публикацията:

Как правилно да подбера своите ключови думи?

Контекстуалната реклама, каквато е Adwise, е пряко свързана с избора на ключови думи за дадена рекламна кампания.

Независимо от това кой е вашият бранд или сфера на действие, трябва да се придържате към следните правила:

  1. Изберете ключови думи, които максимално добре описват вашия продукт или услуга.

Пример: туристическа агенция – туризъм, екскурзия, пътуване

  1. Изберете ключови думи, които максимално добре описват ваша аудитория (потенциални клиенти), интереси, хоби и т.н.

Пример: туристическа агенция – жена, дете, слънце, море

  1. Изберете ключови думи, които са „общи“ и често се срещат в текстовете на статии.

Пример: новини, време, политика

Броят на ключовите думи зависи от вашия избор, а максималният брой, който можете да въведете за една кампания, е 100 бр.

Ние ви препоръчваме да използвате не повече от 20 – 50 бр. ключови думи.

Сподели Публикацията: